úterý 7. května 2019

Od 13. 5.

se opět učíme podle "předplaveckého" rozvrhu.

Výlet za sběr papíru

se uskuteční 10. 6. dopoledne. Pojedeme na exkurzi do Marlenky a včelařského muzea v Chlebovicích. Kdo nedonesl letos žádný sběr, bude platit za výlet 100 Kč (Jakub a Sofie).

Pohybový kroužek 1.-2.

bude letos naposled 9. 5. 2019.

Fotografování

Společnou fotku budou mít zaplacenou všichni žáci z již vybraných peněz. Platit si budou pouze skupinové.

pondělí 29. dubna 2019

Fotografování

tříd proběhne v pondělí 6. 5. dopoledne. Cena fotky je 20 Kč, malá skupinka 15 Kč.
Peníze ještě nevybíráme!

úterý 23. dubna 2019

Ve středu 24. 4.

jdeme v rámci Dne Země na poznávací vycházku po okolí školy. Žáci potřebují pouzdro, svačinu, pití, pohodlný oděv a obuv. Návrat na oběd.
Za nepříznivého počasí se učíme dle rozvrhu.

úterý 16. dubna 2019

Sběr papíru v ZŠ

proběhne 23. 4. - 26. 4. Vždy od 7:00-7:30 a 12:00-15:00.
Papír musí být svázaný, tříděný (karton, letáky+časopisy+sešity, novinový papír).

Velikonoční dílny

1. hodinu máme matematiku, pak budou žáci pracovat v dílnách. Výuka končí dle rozvrhu.

pondělí 8. dubna 2019

Třídní schůzky

se konají 15. 4. od 15:30 h ve třídě. Rodiče budou informováni o plánovaných akcích školy i třídy v tomto školním roce. Tyto informace budou uveřejněny průběžně i na tomto blogu, případně na webu školy.
Rodiče obdrží i průběžnou klasifikaci žáků za uplynulé období.
Rodiče, kteří mají zájem konzultovat prospěch, chování svých dětí, prosím, aby využívali konzultační hodiny, případně si se mnou domluvili termín i mimo tento čas. Komunikace je možná i mailem: m.balcarkova@zsticha.cz

středa 3. dubna 2019

4. 4.

nebudou žádné školní kroužky.
Ve škole máme zápis do 1. třídy.

Velikonoce v muzeu

5. 4. jsme měli objednaný velikonoční program v muzeu. Zapomněla jsem ale, že tento den je plavání. Proto jsem musela program v muzeu zrušit. Vybrané peníze budou použity na jinou akci školy v tomto školním roce (např. školní výlet).

pondělí 18. února 2019

čtvrtek 14. února 2019

Vybíráme 100 Kč

7. 3. bude ve škole vzdělávací program s ukázkou plazů - vstupné asi 50 Kč (podle počtu žáků)
5. 4. jedeme v 8 h do Frenštátu do muzea na velikonoční program - vstupné 30 Kč a jízdné

Peníze, které zbudou, budou použity na další akce.

pátek 8. února 2019

Chování ve vyučování

Protože někteří žáci mluvením a jinými rušivými činnostmi ruší ostatní v hodinách při práci, přistoupila jsem (stejně jako loni) na rozdávání karet. Žlutá - po několikerém ústním napomenutí dávám žlutou kartu jako varování. Pokud žák dál ruší - dostane červenou. To znamená, že si vybere, zda se chce učit doma báseň, nebo něco psát, nebo poznámku do deníčku.

středa 6. února 2019

Březen - měsíc otevřených dveří v 2. třídě

Letos máte opět možnost navštívit výuku. Jen prosím o informaci (nejlépe mailem nebo sms) alespoň den dopředu. Je možné, že budeme mít naplánovanou vycházku nebo činnost mimo budovu, ať nejdete do školy zbytečně.

pátek 25. ledna 2019

Pro nemocné

Do 25. 1. jsme došli v
ČJ po str. 85
M jsme dokončili 1. díl
PRV do str. 39.
Měla by být dopsaná písanka č. 1

čtvrtek 17. ledna 2019

Pro nemocné

práce do pátku 18. 1.:
M do str. 73 a 78-83
ČJ do str. 81, Písanka 1 dokončit (kdo nemá)
Prv do str. 39

pondělí 14. ledna 2019

Tužka

Ve škole rýsujeme. Děti musí mít každý den ostrouhanou tužku. Prosím o kontrolu připravenosti na výuku.

středa 9. ledna 2019

Pravítka

Ve škole musí všichni mít nejméně jedno pravítko: buď trojúhelník s ryskou nebo dlouhé pravítko (nejméně 20 cm).

úterý 8. ledna 2019

25. 1.

se uskuteční třídní kolo recitační soutěže. Každý žák se do té doby naučí zpaměti nějakou báseň z vlastní knihy nebo delší báseň z čítanky (dnes jsme si je zapsali do úkolníčku).

pondělí 7. ledna 2019

21. 1. - Individuální pohovory

o prospěchu a chování se uskuteční v pondělí od 15:00 do 16:30 h. Tyto pohovory jsou určeny především pro rodiče, kteří mají na mě nějaké dotazy, prosby, připomínky.
Je možné ale  využít i konzultační hodiny v úterý nebo kdykoliv po domluvě.

čtvrtek 20. prosince 2018

21. 12.

jedeme do kina. S sebou do školy psací potřeby, deníček, svačinu.

středa 19. prosince 2018

Děkujeme

všem za finanční podporu na školním jarmarku a rodinám Daniela a Matěje za výrobky k prodeji.

úterý 11. prosince 2018

Pátek 14. 12.

Zítra bude 2. třída končit výuku v 11:15 h, pak bude oběd.
Nebude odpolední družina.

Předvánoční týden

17. 12. Vánoční jarmark. Děti si donesou potřeby do ČJ, M.
18. 12. Koncert ZUŠ ve Frenštátě. Děti si donesou potřeby do ČJ, M.
19. 12. Vánoce v křesťanství - program s paní Mičulkovou. Děti si donesou věci podle rozvrhu.
21. 12. Kino ve Frenštátě. Děti si donesou pouzdro, deníček.

Vánoční jarmark

Všichni jste srdečně zváni na Vánoční jarmark v pondělí 17. 12. od 10:00-11:30 h a odpoledne od 14:00-15:30 h

čtvrtek 6. prosince 2018

středa 5. prosince 2018

ČJ

Dnes jsme psali opakovací prověrku z ČJ (ne na známky). Nejprve jsme si ji společně prošli na koberci v kruhu, řekli jsme si správné odpovědi a pak měli žáci pracovat samostatně v lavici. Měli možnost pracovat celou hodinu.
Prověrky jsem opravila a posílám žákům domů (v deníčku). Někteří žáci mají vše správně, u některých je ale k zamyšlení (nejen pro mě), proč nemají téměř nic správně.

pátek 30. listopadu 2018

Čaj

na prosinec 5 Kč.

3. 12

 Jedeme v 8h na vánoční program do muzea. Děti přijdou ráno do školy s penězi na autobus (6 Kč), aktovkou s věcmi do ČJ a HV. Návrat do školy kolem desáté hodiny.

Pro nemocné

V tomto týdnu jsme dělali těsto na perníčky a pekli jsme perníčky. Proto jsme pracovali většinou samostatně na pracovních listech k adventu.
M do str. 55
ČJ do str. 65
PRV do str. 31

úterý 27. listopadu 2018

pátek 23. listopadu 2018

Práce pro nemocné

Do 23. 11. jsme došli:
M do str. 51
ČJ do str. 65, PS do str. 30
PRV do str. 28

středa 21. listopadu 2018

Pozornost

Protože přibývá dětí s poruchou pozornosti, článek k tomuto tématu ZDE.

pátek 16. listopadu 2018

Tento týden

jsme došli v M: po str. 47+49/4
ČJ: do str. 60, PS do str. 28
PRV: do str. 23 (opakování učiva)

čtvrtek 15. listopadu 2018

3. 12.

pojedeme v 8 h autobusem na vánoční program do muzea ve Frenštátě. Vybíráme 30 Kč na vstupné.